skip to Main Content
Göz Tembelliği Nedir?

Göz Tembelliği Nedir?

Göz tembelliği gözün yeterli görememesidir. Gözün yeterli görememesinin sebebi ise gözün algılamasındaki bir bozukluktan kaynaklanır. Gözün kendisi sağlamdır ancak beynin görmeden sorumlu olan kısmı gözün tembel olan kısmından gelen uyarıları tam olarak algılayamamaktadır. Gözler arasındaki görme derecesi birbirinden farklı ise ( veya kırma kusurları, gözlük numaraları birbirinden farklı) her iki gözden beyine iletilen görüntü birbirinden farklı olmaktadır. Bu durumda ise beyin otomatik olarak kötü gelen görüntüyü dikkate almamaya ve düzgün gelen görüntü veya göz bilgisini dikkate almaktadır. Bu bir sorun gibi görünse de beynin görme kısmında bu iki görüntüden kötü olanın ayrıştırılması veya dikkate alınmaması hasta için iyi bir şeydir, aksi takdirde hasta her şeyi çift görecektir.

 

Örnek olarak sağ göz iyi görüntü göndersin ve sol göz kötü görüntü göndersin beynin görmeden sorumlu kısmı sol gözden(kötü görüntü) gelen görüntüleri otomatik olarak ayrıştırarak dikkate almamakta ve sağ göz den gelen bilgiyi göstermektedir. Bu iki göz den gelen bilgiler arasındaki fark bu şekilde devam ettikçe, kötü görüntü ileten gözden gelen elektriksel uyarılar artık dikkate alınmamaya başlıyor ve o göz tembel olarak tanımlanıyor. Göz tembelliğinin en önemli nedeni olarak küçük yaşlarda gözlük kullanımın yeterli yapılmaması veya hiç olmamasıdır.
Göz tembelliğinin dışarıdan teşhisi kolayca yapılamayabilir veya fark edilmesi kolay olmayabilir. Göz kayması gibi görülen gözler göz tembelliğine çok önemli bir işaret olabilir. Anatomik olarak normal gözüken , tamamen normal gibi gözüken bir göz de tembel olabilir. Erken yaşlarda tespit edilmesi durumunda Göz Tembelliği Tedavi edilebilir bir hastalıktır. Lütfen sizlerde çocuklarınızın hiç bir sorunu olmasa dahi çocuğunuzu en kısa sürede bir göz doktoru  muayenesine götürünüz.

Back To Top
Close search
Ara