skip to Main Content

Kapama Şiddet Sürekliliği  – Darbeli  Tetikleme

Likit kristal yapılar uygulanan elektriksel uyarılar ile polarizasyon vektörlerinin değişmesine bağlı olarak karatma ve bloklama etkisini yaratır. Kristal çözelti içerisinde bulunan maddelerin elektriksel İLETİM karakteristiklerine bağlı olarak zamanla polarizasyon etkilerinin azaldığı bilinmektedir.  Daha açık ifade etmek gerekirse, 30 saniye bloklama veya kapatma yapan bir LCD ekranın ilk saniyeler ile 30. saniyeye yaklaşırken ki bloklama etkisi farklı olmaktadır.  Vidi Akıllı Gözlüğün bu noktada geliştirdiği akıllı çözüm ise,  Fako cerrahisinde de kullanılan tetiklemenin sürekli yapılması yerine, likit kristal tetiklemesini çok kısa arlıklar ile gerçekleştirerek, elektriksel ileti parametresinin sürekli canlı tutulması ve kapama süresi ne olursa olsun başlangıç ve bitişteki kapama etkinliğinin aynı olmasının sağlanmasıdır. Bu gelişme esnasında, yine likit kristal ortamın elektriksel tepkimeye verdiği çıkış ve iniş zamanları da optimize edilerek, kullanıcın tüm bunların farkına varmadan tedavi sürecini bitirmesi başarılmıştır. Bu rise and fall time optimizasyonu Vidi Akıllı Gözlük ler için geliştirilen lenslerin dünyada tek ve ilk olmasını sağlayacak bir başka özeliktedir.

Vidi Akıllı Gözlük ile Sürekli aynı KAPAMA etkisi elde edilir

Back To Top
Close search
Ara