skip to Main Content

Kapama Homojenliği –    Çift Katlı LCD Sandviç Sistemi

Yine mevcut LCD sistemleri, gözlük camı büyüklüğünde alanlarda kullanıldığında tüm alanları homojen olarak karartmamakta veya bloklamamaktadır.  Vidi Akıllı Gözlük için geliştirilen çift katlı LCD sandviç sistemi ile tüm alanlarda bu kapama homojenliği artırılmıştır. Tek katlı likit kristallerde % 30 -40 larda kapama etkisi olan alanlar görülmektedir. Vidi Akıllı Gözlük ile yapılan testlerde bloklama etkisinin en az olduğu noktalarda bile etki % 92-94 Aralığında ölçülmüştür. Bu durumda tüm yüzey karatma homojenitesi önemli şekilde artırtılmıştır.

Vidi Akıllı Gözlük ile Likit Kristal camın her noktası eşit ve aynı oranda kapanır.

Back To Top
Close search
Ara